HUR VI HJÄLPER

Vad har hänt

Idag för ett år sedan var vi med och hjälpte till så barnen på Tim Tom fick en fantastisk Jul avslutning Sedan Mars månad då regeringen i Uganda beslutade om Look Down. Har barnen varit isolerade i sina hem. Vårt hjälpprojekt ändrade då inriktning från ett skolprojekt till mat och hälsoprojekten. Varje månad har Betty tillsammans med de andra...

Tack alla fina vänner som var med och skänkte pengar till Tim Toms matprojekt nu när det är katastrof läge i katwe pga Covid 19. I början av Novembre skickade jag ner 10.000kr till våra familjer som Betty nu håller på att fördela på bästa sätt till våra svårast drabbade familjer Vill du vara med och hjälpa till så...

Alupo Hellen är ensamstående mamma till sina fyra barn. Hennes lilla familj är en av de som drabbats svårast av nedstängningen pga Covid 19. Hellen är liksom flera andra av TimToms föräldrar, HIV Posetiv och är i behov av sina bromsmediciner för att överleva, dessa måste hon ta tillsammans med mat. Den senaste tiden har hon inte kunnat ta...

Ett NÖDROP från Tim Tom Infant schools rektor Betty som ständigt hållet mig uppdaterad om hur Covid 19 pandemin påverkar våra familjer på TimTom rapporterar... Hello MalinHow are you and all our friends in Sweden?Here everything is Closed down. Familys are starving with there children in theres homeHomes tretment for other sickines Can't offerd....


VAD HÄNDER NU?

Stöd vårt projekt