Läs vad vi gör på TimTom Under pandemin

03.02.2022

Läs vad du genom ditt bidrag gör tillsammans med fantastiska Betty för familjerna i TIMTOM under covid-19 pandemin.

Tillsammans har hjälpt de värst utsatta familjerna med mat och även sjukvård under den tiden skolan varit stängd,

Nu kommer vi även hjälpa till med att några familjer ska komma i gång med sin försörjning så att de kan bli självförsörjande igen.

Snart hoppas vi även att skolan kan öppna igen.