Look Down

05.12.2020

Idag för ett år sedan var vi med och hjälpte till så barnen på Tim Tom fick en fantastisk Jul avslutning Sedan Mars månad då regeringen i Uganda beslutade om Look Down. Har barnen varit isolerade i sina hem. Vårt hjälpprojekt ändrade då inriktning från ett skolprojekt till mat och hälsoprojekten. Varje månad har Betty tillsammans med de andra lärarna på skolan delat ut matkassar och bidrag till läkarvård för de som är sjuka. Vilket har varit räddningen för många av våra familjer. Vill du vara med och hjälpa våra familjerSwisha valfri summa till1230724740