Nu behöver vi din hjälp

15.03.2021

Pandemin har vänt upp och ner på världen. För våra familjer på Tim Tom infant school har det inneburit en humanitär kris. De stod plötsligt utan arbete och inkomst i ett samhälle där sociala skyddsnät saknas.

Vårt hjälpprojekt har sedan dess inriktat sig på att hjälpa till med mat och möjlighet att söka sjukvård till de som behövt.

Barnen drabbas alltid hårdast utan möjlighet att gå i skolan vet v att risken för barnarbete ökar, tonårsgraviditeter och barnäktenskap.

Nu behöver vi din hjälp för att rädda Tim Tom Infant School ! Skolans rektor Betty behöver nu ekonomisk hjälp för att kunna betala markägaren till skolan för att Tim Tom ska kunna överleva Pandemin !

�Vill du switcha en gåva så gör du det på Tim Toms switch: 1230724740